Đổi Giấy phép lái xe quân đội do Bộ Quốc phòng cấp

Thủ tục 3: Đổi Giấy phép lái xe quân đội do Bộ Quốc phòng cấp

1. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin đổi giấy phép tới Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, tới Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, nhà Triển Lãm, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ nếu:

 + Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển tới phòng chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo Sở để tiến hành đổi giấy phép lái xe.

c) Sau khi Lãnh đạo Sở ký Quyết định Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần:

- Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe;

- Quyết định ra quân trong thời hạn không quá 06 tháng tính từ ngày Thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên ký;           

- Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp theo quy định;

- Giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng (bản chính);

Khi đến đổi giấy phép lái xe, người lái xe xuất trình giấy chứng minh nhân dân để đối chiếu.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 25 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định và có kết quả xác minh.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

6. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Thái Bình.

7. Lệ phí: Giấy  phép  lái  xe  (GPLX): 135.000 đồng/giấy phép.

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lái xe

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị đổi, cấp lại Giấy phép lái xe.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ;

- Thông tư số 46/2012/TT- BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo cấp GPLX;

- Thông tư số 38/2013/TT- BGTVT ngày 24/10/2013; Thông tư số 48/2014/TT- BGTVT ngày 15/10/2014; Thông tư số 87/2014/TT- BGTVT ngày 31/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT;

- Thông tư số 67/2014/TT- BGTVT ngày 13/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của 38/2013/TT- BGTVT;

- Thông tư số 14/2013/TT- BYT ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế quy định về Hướng dẫn khám sức khỏe;

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2004/TT-BTC ngày 29/7/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

- Thông tư số 23/2013/TT-BTC ngày 27/2/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

- Tải mẫu đơn: