Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng.

Thủ tục 3: Hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán ra nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị hỗ trợ nộp hồ sơ về Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội (thuộc sở Lao động - Thương binh và xã hội) khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi cho cơ sở cai nghiện ma túy phiếu tiếp nhận hồ sơ;

Bước 2: Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội tổ chức thẩm tra điều kiện, hồ sơ của cơ sở và báo cáo kết quả thẩm tra về Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

Bước 3: Sau khi có kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội trả kết quả hồ sơ theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp về Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ::

a) Thành phần hồ sơ:

-  Đơn đề nghị tái hòa nhập cộng đồng;

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán từ nước ngoài trở về.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị tái hòa nhập cộng đồng (theo mẫu  01/HT và 02/HT kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận về nước của Bộ Công an hoặc Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất biên giới được Bộ Công an ủy quyền.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

          - Luật phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12 ngày 29/3/2011 của Quốc hội khóa XII;

- Thông tư liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/8/2010 của Liên bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội sửa đổi bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

 


 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu