Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

Thủ tục 11: Đổi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng

 1. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin cấp đăng ký tới Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, tại nhà Triển lãm đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ nếu:

 + Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển tới phòng chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo Sở để tiến hành ra quyết định cấp đăng ký.

c) Sau khi Lãnh đạo Sở ký Quyết định Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng .

- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng đã được cấp (bản chính);

- Biển số xe máy chuyên dùng (trường hợp biển số bị hỏng).

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoặc biển số.

8. Lệ phí:Cấp giấy chứng nhận đăng ký kèm biển số 200.000 đồng/xe/lần.

 Cấp giấy chứng nhận đăng ký không kèm theo biển số 50.000 đồng/xe/lần.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai đổi, cấp lại đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng.

10. Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải về cấp đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dung có tham gia giao thông đường bộ;

- Thông tư số 73/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính quy định mức thu phí và lệ phí lĩnh vực giao thông đường bộ.

- Tải mẫu đơn: