Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

Thủ tục 12: Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng.

1. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin xóa sổ xe máy chuyên dùng tới Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, tại nhà Triển lãm đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

Cán bộ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra danh mục hồ sơ nếu:

 + Hồ sơ chưa đủ: Trả lại hồ sơ và yêu cầu bổ sung đủ các thủ tục theo quy định;

+ Hồ sơ đầy đủ theo quy định: Làm giấy biên nhận hồ sơ và viết phiếu hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

b) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển tới phòng chuyên môn tham mưu cho Lãnh đạo Sở để tiến hành ra quyết định xóa sổ xe máy chuyên dùng.

c) Sau khi Lãnh đạo Sở ký Quyết định Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để trả cho tổ chức, cá nhân.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng;

- Giấy chứng nhận đăng ký xe máy chuyên dùng;

 - Biển số xe máy chuyên dùng (trừ trường hợp bị mất).

b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sõ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng.

8 Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai xoá sổ đăng ký xe máy chuyên dùng

10. Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày chủ sở hữu có xe máy chuyên dùng thanh lý, bị mất, bán ra nước ngoài hoặc tái xuất ra nước ngoài phải làm thủ tục xóa sổ đăng ký tại Sở Giao thông vận tải.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải về cấp đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dung có tham gia giao thông đường bộ;

- Tải mẫu đơn: