Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

Thủ tục 13: Cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

1. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin cấp giấy phép tới Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, tới Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, nhà Triển Lãm, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

Bước 1: Chấp thuận chủ trương xây dựng mới Cơ sở đào tạo lái xe ô tô:

- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu lập 01 (một) bộ Hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô gửi Sở Giao thông vận tải. Hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô;

+ Đề án xây dựng cơ sở đào tạo lái xe ô tô trong đó phải có nội dung dự kiến: Vị trí, diện tích xây dựng, quy mô, lưu lượng đào tạo, số lượng giáo viên, số lượng phương tiện của cơ sở đào tạo;

+ Văn bản xác nhận chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền tại địa phương về đất đai dùng để xây dựng cơ sở đào tạo.

          - Sở Giao thông vận tải xem xét Hồ sơ như sau:

+ Trường hợp nếu Hồ sơ chưa đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Hồ sơ, Sở Giao thông vận tải phải hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân;

+ Căn cứ nhu cầu đào tạo thực tế của địa phương và quy hoạch cơ sở đào tạo của Bộ Giao thông vận tải đã phê duyệt, Sở Giao thông vận tải xem xét, có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô gửi tổ chức, cá nhân trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Hồ sơ đầy đủ theo quy định. Trường hợp không chấp thuận, Sở Giao thông vận tải có văn bản trả lời tổ chức, cá nhân và nêu rõ lý do.

Bước 2: Đề nghị cấp phép đào tạo: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Sở Giao thông vận tải Thái Bình

- Tổ chức, cá nhân được chấp thuận chủ trương xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô lập 01 bộ Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô, gửi Sở Giao thông vận tải, gồm: Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp giấy phép đào tạo lái xe theo mẫu; Văn bản chấp thuận xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô của Sở Giao thông vận tải; Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực); Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực); Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép của xe tập lái (bản sao chụp).

- Sở Giao thông vận tải xem xét Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép đào tạo lái xe ô tô và thực hiện như sau:

+ Trường hợp Hồ sơ chưa đủ theo quy định, trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Hồ sơ, Sở Giao thông vận tải phải hướng dẫn trực tiếp hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân;

+ Trong thời gian không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với cơ quan quản lý dạy nghề ở địa phương tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo.

+ Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, nếu đủ điều kiện, Sở Giao thông vận tải cấp mới giấy phép đào tạo lái xe ô tô cho cơ sở đào tạo. Trường hợp không cấp giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Bước 3: Sở GTVT chủ trì cùng các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất của cơ sở đào tạo.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần

- Công văn kèm báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe;

- Văn bản chấp thuận chủ trương;

- Quyết định thành lập cơ sở dạy nghề có chức năng đào tạo lái xe của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có chứng thực);

- Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe của giáo viên (bản sao có chứng thực);

- Giấy đăng ký xe (bản sao có chứng thực), giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ còn thời hạn (bản sao chụp), giấy phép xe tập lái (bản sao chụp).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 

- Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ cấp mới theo quy định, Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra thực tế cơ sở đào tạo.

- Thời gian cấp giấy phép đào tạo lái xe chậm nhất không quá 05 ngày làm việc sau khi kết thúc kiểm tra Cơ sở đào tạo.

- Trường hợp không cấp Giấy phép có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Thái Bình.

7. Lệ phí: Không.

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép đào tạo lái xe ô tô

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Báo cáo đề nghị cấp Giấy phép đào tạo lái xe

10. Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực về đất đai (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền) và tài chính, được Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải chấp thuận chủ trương xây dựng mới cơ sở đào tạo lái xe ô tô.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông dường bộ;

- Thông tư số 46/2012/TT- BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo cấp GPLX;

         - Thông tư số 38/2013/TT- BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT.

- Tải mẫu đơn: