Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3

Thủ tục 18 : Cấp mới Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch loại 3

1. Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ xin cấp giấy phép tới Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, tới Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, nhà Triển Lãm, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình vào giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

Bước 1: Chấp thuận chủ chương: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu gửi văn bản đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 3 (gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính) đến Ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (đối với trường hợp xây dựng mới), Sở Giao thông vận tải (đối với trường hợp nâng cấp từ sân tập lái).

Ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Sở Giao thông vận tải xem xét, có văn bản chấp thuận chủ trương xây dựng trung tâm sát hạch lái xe loại 3 gửi tổ chức, cá nhân. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 2: Sau khi xây dựng xong, tổ chức, cá nhân gửi văn bản kèm hồ sơ đề nghị Sở Giao thông vận tải kiểm tra cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. Hồ sơ bao gồm: Văn bản chấp thuận chủ trương, dự án dầu tư xây dựng, bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng, bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể, hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch, loại xe cơ giới dùng để sát hạch.

Bước 3: Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản chấp thuận chủ trương,

- Dự án đầu tư xây dựng;

- Bản vẽ bố trí mặt bằng tổng thể;

- Bản sao có chứng thực giấy phép xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế kích thước hình sát hạch;

- Bản kê khai loại xe cơ giới dùng để sát hạch;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, cấp giấy chứng nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động. Trường hợp không đề nghị phải trả lời tổ chức, cá nhân bằng văn bản và nêu rõ lý do;

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Thái Bình.

7. Lệ phí: Không.

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận trung tâm sát hạch

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10.Yêu cầu, điều  kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ;

- Thông tư số 46/2012/TT- BGTVT ngày 07/11/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo cấp GPLX;

         - Thông tư số 38/2013/TT- BGTVT ngày 24/10/2013 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư 46/2012/TT-BGTVT;

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu