Thủ tục nộp con dấu

THỦ TỤC NỘP CON DẤU

1. Trình tự thực hiện

* Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ, con dấu theo quy định của pháp luật.

* Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ.

- Người đến nộp hồ sơ và con dấu phải có Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận giao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ hoàn thiện theo quy định.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

* Bước 3: Trả kết quả tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Người đến nhận giấy chứng đã nộp con dấu đưa giấy biên nhận. Cán bộ trả kết quả kiểm tra giấy biên nhận yêu cầu ký nhận, trả giấy chứng nhận đã nộp con dấu cho người đến nhận kết quả.

Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

2. Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần hồ sơ nộp kèm theo con dấu

- Bản chính giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu của con dấu nộp, nếu mất giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu phải có báo cáo nêu rõ lý do gửi cơ quan Công an nơi đã cấp và nộp kèm theo con dấu.

4.  Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Thời gian giải quyết

 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

6. Ðối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

7. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. 

8. Kết quả

Giấy chứng nhận đã nộp con dấu

9. Lệ phí cấp giấy chứng nhận đã nộp con dấu: không thu.

10. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

11. Yên cầu, điều kiện: Không.

12. Căn cứ pháp lý

- Nghị định số 58/2001/NĐ-CP, ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

- Nghị định số 31/2009/NĐ-CP, ngày 01/4/2009 của Chính Phủ, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu.

- Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-BCA-TLĐ, ngảy 15/3/2000 của Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn mẫu dấu, việc khắc, quản lý và sử dụng con dấu trong tổ chức Công đoàn Việt Nam.

- Thông tư liên tịch số 04/2000/TTLT-BCA-HCCBVN, ngày 20/3/2000 của Bộ Công an, Hội Cựu chiến binh Việt Nam hướng dẫn mẫu dấu, việc khắc, quản lý và sử dụng con dấu của các cấp, các đơn vị thuộc hệ thống tổ chức Hội cựu chiến binh Việt Nam.

- Thông tư số 24/2008/TT-BCA-C11, ngày 24/10/2008 của Bộ Công an hướng dẫn mẫu dấu, quản lý và sử dụng con dấu trong Công an nhân dân.

- Thông tư 07/2010/TT-BCA, ngày 05/02/2010 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định 31/2009/NĐ-CP.

- Thông tư liên tịch số 83/2010/TTLT-BQP-BCA, ngày 30/6/2010 của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về mẫu dấu, khắc dấu, quản lý và sử dụng con dấu của ban chỉ huy quân sự.

- Thông tư số 20/2012/TT-BCA, ngày 13/4/2012 của Bộ Công an quy định về con dấu của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Thông tư số 21/2012/TT-BCA, ngày 13/4/2012 của Bộ Công an về hướng dẫn mẫu dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh Nhà nước.

- Quyết định số 269/QĐ-TW, ngày 30/3/2010 của Ban Bí thư Trung Ương Đảng, quyết định mẫu dấu của tổ chức Đảng.

- Hướng dẫn số 08/HD/BTCTW, ngày 09/11/2011 của Ban Tổ chức Trung Ương về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức Đảng.

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu