Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Hoặc tổ chức có thể scan hồ sơ và gửi về địa chỉ email: banqlkcn@www.knparagon.com

Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận hồ sơ, trong đó có hẹn ngày trả kết quả và cập nhật vào phần mềm theo dõi hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cụ thể cho tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh.

Bước 3: Tổ chức nhận giấy hẹn trả kết quả. Trường hợp gửi hồ sơ qua email thì công chức nhận hồ sơ viết và scan giấy hẹn gửi email cho tổ chức.

Bước 4: Công chức tiếp nhận hồ sơ gửi hồ sơ tới cơ quan thẩm định vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài theo thẩm quyền.

Bước 5: Cơ quan thẩm định vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài tiến hành thẩm định hồ sơ.

Nếu hồ sơ không đúng quy định, cơ quan thẩm định vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài thông báo bằng văn bản cho tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ; hoặc thông báo đến tổ chức về lý do không chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.

Bước 6: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Trường hợp tổ chức gửi hồ sơ qua email thì khi đến nhận kết quả mang theo hồ sơ gốc nộp để lưu trữ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình hoặc qua đường Internet.

3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài (theo mẫu đính kèm).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (theo mẫu đính kèm).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao động dự kiến tuyển người lao động trước ít nhất 30 ngày.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 5 năm 2013 (từ Điều 169 đến Điều 175);

- Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

- Tải mẫu đơn: