Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba).

Thủ tục tiếp nhận công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba).

1.       Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân (gọi tắt là cơ sở) nộp hồ sơ công bố hợp quy theo quy định tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Địa chỉ: 

-         Thời gian:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ lễ);

-         Sáng từ 7h00 – 11h00; Chiều từ 13h30 – 16h30;

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của cơ sở, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ gửi lại cho cơ sở ngay sau khi nhận hồ sơ.

Bước 3: Trong vòng 7 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy cho cơ sở. Trường hợp không cấp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ thông báo lý do không cấp cho cơ sở. Trong vòng 02 (hai) tháng kể từ ngày nhận được văn bản thông báo lý do không cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, nếu cơ sở không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ hủy hồ sơ công bố của cơ sở.

Bước 4: Cơ sở nộp lệ phí cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy theo quy định và nhận kết quả theo phiếu tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2.       Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3.       Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

*) Hồ sơ pháp lý chung, gồm:

-       Giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh thực phẩm;

-       Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

-       Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 (nếu có)

**) Hồ sơ công bố hợp quy, gồm:

-       Bản công bố hợp quy (theo mẫu kèm theo);

-       Bản thông tin chi tiết về sản phẩm (theo mẫu số kèm theo);

-       Chứng chỉ chứng nhận sự phù hợp của bên thứ ba (bản sao công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản gốc để đối chiếu);

-       Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ (hồ sơ được đóng thành quyển):

-         Hồ sơ pháp lý chung: 01 bộ;

-         Hồ sơ công bố hợp quy:  02 bộ.

4.       Thời hạn giải quyết: Không quá  07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

5.       Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6.       Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

7.       Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy.

8.       Lệ phí: Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy: 150.000đ/sản phẩm.

9.       Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-       Bản công bố hợp quy;

-       Bản thông tin chi tiết về sản phẩm.

10.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-       Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

-       Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

-       Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế về Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

-       Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lượng chất lượng.

 

- Tải mẫu đơn: