Công nhận cây đầu dòng/ vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

1. Trình tự thực hiện

          Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

          Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

       Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

       - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

          - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

          Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

          - Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.

     - Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định thành lập Hội đồng bình tuyển cây đầu dòng, hoặc thành lập Tổ thẩm định đối với vườn cây đầu dòng.

     - Trong thời hạn (22) ngày làm việc (đối với hồ sơ công nhận cây đầu dòng) hoặc (12) ngày làm việc (đối với hồ sơ công nhận vườn cây đầu dòng) kể từ ngày có Quyết định thành lập, Hội đồng bình tuyển/ Tổ thẩm định tiến hành thẩm định cây đầu dòng/ vườn cây đầu dòng, lập biên bản gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

     - Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đánh giá của Hội đồng bình tuyển/ Tổ thẩm định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra quyết định cấp hoặc không cấp Giấy công nhận cây đầu dòng hoặc vườn cây đầu dòng; trường hợp không được công nhận, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình có văn bản thông báo cho người nộp đơn, nêu rõ lý do.

          Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công.

          2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          3.1. Thành phần hồ sơ:

          a) Công nhận cây đầu dòng:

- Đơn đề nghị công nhận cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (theo mẫu);

- Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây; báo cáo về nguồn giống; kết quả nghiên cứu, hội thi (nếu có).

Báo cáo về nguồn giống phải có các nội dung: nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; các chỉ tiêu về sinh trưởng, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng (số liệu của 03 năm liên tục gần nhất).

b) Công nhận vườn cây đầu dòng:

- Đơn đề nghị công nhận vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm (theo mẫu đơn);

- Các tài liệu liên quan gồm: Sơ đồ vườn cây, báo cáo về vườn cây đầu dòng.

Báo cáo về vườn cây đầu dòng phải có các nội dung: Nguồn gốc xuất xứ; thời gian, vật liệu gieo trồng; nhận xét về sinh trưởng, phát triển, năng suất, chất lượng, khả năng chống chịu các điều kiện ngoại cảnh bất lợi về sâu bệnh hại, khô hạn, ngập úng, rét hại, nắng nóng.

          3.2. Số lượng:01 (một) bộ

          4. Thời hạn giải quyết: (35) ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với công nhận cây đầu dòng và (25) ngày làm việc đối với hồ sơ công nhận vườn cây đầu dòng.

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức và cá nhân

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

          - Cơ quan phối hợp: Không

          7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy công nhận cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm, có hiệu lực 05 (năm) năm kể từ ngày cấp.

          8. Phí, lệ phí:

          - Thẩm định, công nhận cây đầu dòng: 2.000.000 đồng/01 cây;

          - Thẩm định, công nhận vườn cây đầu dòng: 500.000 đồng/01 vườn.

          9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

          Mẫu đơn: Đăng ký công nhận cây đầu dòng/vườn cây đầu dòng cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm.

10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Cá nhân phải có bản photocopy Giấy chứng minh nhân dân gửi kèm theo đơn

          11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Thông tư số 18/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/4/2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

 - Thông tư số 180/2011/TT-BTC, Ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

- Tải mẫu đơn: