Phê duyệt chủ trương xây dựng cánh đồng lớn.

1. Trình tự thực hiện

          Bước 1:  Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

          Bước 2:  Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

       Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

       - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

          - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

  Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

          Sau khi nhận được đơn đề nghị, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan xem xét và trả lời bằng văn bản việc chấp thuận trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn. Trường hợp không chấp thuận phải nêu rõ lý do.

  Bước 4: Tổ chức nhận kết quả theo phiếu hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

  2. Cách thức thực hiện:  Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Dự án hoặc phương án cánh đồng lớn.

  3.2. Số lượng hồ sơ: Không quy định.

  4. Thời hạn giải quyết: Mười hai (12) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình.

            - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

            - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

          - Cơ quan phối hợp: Không

  7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  - Đơn đề nghị chấp thuận chủ trương xây dựng Dự án hoặc phương án cánh đồng lớn (mẫu 01);

  - Mẫu hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản (mẫu 02).

  10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          Việc chấp thuận và phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

          1. Tiêu chí bắt buộc

          a) Phù hợp với quy hoạch của địa phương về: Phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng đất; tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp; nông thôn mới và các quy hoạch khác.

          b) Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất được thống nhất giữa các bên tham gia liên kết, phù hợp với loại cây trồng và đảm bảo phát triển bền vững.

          c) Có ít nhất một trong các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng sau đây:

          - Liên kết giữa doanh nghiệp tiêu thụ - doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào với tổ chức đại diện của nông dân hoặc nông dân;

          - Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân;

          - Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện của nông dân;

          - Liên kết sản xuất giữa tổ chức đại diện của nông dân với nông dân.

          (Mẫu hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản - mẫu 02)

          d) Quy mô, diện tích của cánh đồng lớn:Có quy mô diện tích tối thiểu 50ha/cánh đồng đối với cánh đồng sản xuất lúa, lạc, ngô, đậu tương, khoai tây; hoặc tối thiểu 20ha/cánh đồng đối với cánh đồng sản xuất rau ăn lá, quả, củ.

          2. Tiêu chí khuyến khích

          a) Có hạ tầng kinh tế như hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, điện và những công trình phục vụ sản xuất khác đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước cải thiện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.

          b) Quy mô lớn tập trung và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ; công nghệ tiên tiến (sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP, Global GAP…) và có cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến nông sản gần nơi sản xuất.

c) Hiệu quả sản xuất thu được từ cánh đồng lớn phải cao hơn 10% so với khu vực sản xuất đơn lẻ trong cùng điều kiện.

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ thướng Chính phủ về xây dựng chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

- Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ thướng Chính phủ về xây dựng chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

- Tải mẫu đơn: