Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

 Thủ tục 6: Phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn

          1. Trình tự thực hiện

          Bước 1:  Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

          Bước 2:  Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công.

          Địa chỉ: số 142-144, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình

       Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

       - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

          - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

  Bước 3: Thẩm định hồ sơ.

          - Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật có trách nhiệm kiểm tra mức độ đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và yêu cầu Tổ chức nộp hồ sơ hoàn thiện đầy đủ nếu hồ sơ còn thiếu.

          - Chậm nhất 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện có liên quan thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất xem xét phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn.

          - Trường hợp Dự án hoặc Phương án không được phê duyệt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho Tổ chức.

  Bước 4: Tổ chức nhận kết quả theo phiếu hẹn tại Trung tâm Hành chính công.

          2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công

  3.1. Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đề nghị phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn;

  - Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn;

          - Giấy phép kinh doanh theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh có điều kiện (bản sao có công chứng);

          - Thông tin về năng lực tiêu thụ nông sản của doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân được tính bằng sản lượng nông sản tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu trung bình 3 năm gần nhất; hoặc năng lực bảo quản và chế biến tính theo công suất kho, xưởng và máy móc thiết bị phục vụ chế biến hiện có của doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân. Các thông tin này do doanh nghiệp, tổ chức đại diện của nông dân tự kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của thông tin.

  3.2. Số lượng hồ sơ: 07 (bảy) bộ.

  4. Thời hạn giải quyết: 15(mười năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật

  7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt hoặc văn bản thông báo của Chi cục Trồng trọt - Bảo vệ thực vật về lý do không được phê duyệt;

  Thời gian thực hiện Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn phải đảm bảo theo lộ trình thực hiện đối với cây hàng năm là 5 năm, đối với cây lâu năm là 7 năm.

  8. Phí, lệ phí: Không

  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  - Đơn đề nghị phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (mẫu 01);

  - Mẫu Đề cương Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn (mẫu 02).

  10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

          Việc chấp thuận và phê duyệt Dự án hoặc Phương án cánh đồng lớn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây:

          1. Tiêu chí bắt buộc

          a) Phù hợp với quy hoạch của địa phương về: Phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng đất; tổng thể phát triển sản xuất ngành nông nghiệp; nông thôn mới và các quy hoạch khác.

          b) Áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất được thống nhất giữa các bên tham gia liên kết, phù hợp với loại cây trồng và đảm bảo phát triển bền vững.

          c) Có ít nhất một trong các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợp đồng sau đây:

          - Liên kết giữa doanh nghiệp tiêu thụ - doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào với tổ chức đại diện của nông dân hoặc nông dân;

          - Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân;

          - Liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện của nông dân;

          - Liên kết sản xuất giữa tổ chức đại diện của nông dân với nông dân.

          (Mẫu hợp đồng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản - mẫu 04)

          d) Quy mô, diện tích của cánh đồng lớn:Có quy mô diện tích tối thiểu 50ha/cánh đồng đối với cánh đồng sản xuất lúa, lạc, ngô, đậu tương, khoai tây; hoặc tối thiểu 20ha/cánh đồng đối với cánh đồng sản xuất rau ăn lá, quả, củ.

          2. Tiêu chí khuyến khích

          a) Có hạ tầng kinh tế như hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, điện và những công trình phục vụ sản xuất khác đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từng bước cải thiện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.

          b) Quy mô lớn tập trung và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ; công nghệ tiên tiến (sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn, VietGAP, Global GAP…) và có cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến nông sản gần nơi sản xuất.

c) Hiệu quả sản xuất thu được từ cánh đồng lớn phải cao hơn 10% so với khu vực sản xuất đơn lẻ trong cùng điều kiện.

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ thướng Chính phủ về xây dựng chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

- Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ thướng Chính phủ về xây dựng chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

 

- Tải mẫu đơn: