Đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi.

 21.Thủ tục: Đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi.

1. Trình tự thực hiện.

+ Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

+ Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện có trách nhiệm thẩm định:

- Nếu đủ điều kiện: trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cho từng trường hợp cụ thể.

 - Trường hợp không đủ điều kiện: Có văn bản trả lời gửi UBND cấp xã kèm hồ sơ đề nghị của đối tượng.                                    

+ Bước 3: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộicấp huyện tiếp nhận quyết định từ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã để tiến hành thực hiện chi trả chế độ.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp trung tâm Hành chính công cấp huyện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 01).

+ Bản sao sổ hộ khẩu của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc văn bản xác nhận của công an cấp xã về việc cư trú của người nhận chăm sóc, nuôi dưỡng;

+ Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (mẫu số 02).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện, UBND cấp huyện.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí : Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-  Tờ khai đề nghị hưởng trợ cấp xã hội (mẫu số 01).

- Tờ khai nhận chăm sóc, nuôi dưỡng (mẫu số 02).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện hành chính :

Trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em bị bỏ rơi, mất người nuôi dưỡng; trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại là mẹ hoặc cha mất tích theo quy định tại Điều 78 của Bộ luật Dân sự hoặc không đủ năng lực, khả năng để nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật; trẻ em có cha và mẹ, hoặc cha hoặc mẹ đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam, không còn người nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo.

Người chưa thành niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi chưng đang đi học văn hóa, học nghề, có hoàn cảnh như trẻ em nêu trên.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:      

- Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội ;

-  Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24/10/2014 của liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 136/Đ-CP của Chính phủ quy định về chính sách xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

- Tải mẫu đơn: