Cấp giấy phép quy hoạch

Thủ tục 4: Cấp giấy phép quy hoạch

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:  Tổ chức, cá nhân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại trung tâm hành chính công các huyện, thành phố.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho Tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ và tổ chức giải quyết theo quy định.

Bước 4: Phòng chuyên môn xem xét hồ sơ; nếu không đủ điều kiện có phiếu hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung hoặc trả lại hồ sơ bằng văn bản, chuyển  trung tâm hành chính công các huyện, thành phố yêu cầu Tổ chức, cá nhân bổ sung, chỉnh sửa hoặc trả lại hồ sơ; nếu đủ điều kiện tổ chức cấp phép.

Bước 5: Khi hồ sơ đủ điều kiện Phòng chuyên môn tổ chức lấy ý  kiến các cơ quan có liên quan và tổ chức thẩm định trong thời gian không quá 21 ngày làm việc.

Bước 6: Sau khi có kết quả tham gia ý kiến các Sở, Ngành; Phòng chuyên môn tổng hợp ý kiến và ban hành văn bản cấp giấy phép quy hoạch.

Bước 7: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại trung tâm hành chính công các huyện, thành phố.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại trung tâm hành chính công các huyện, thành phố hoặc gửi qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

Stt

Thành phần hồ sơ

Số lượng

Bản chính

Bản sao

1

Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch;

01

 

2

Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch(bao gồm bản giấy và file mềm Autocad; tọa độ bản vẽ theo hệ tọa độ VN2000);

01

 

3

Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch.

01

 

4

Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư.

01

 

5

Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án.

01

 

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 21 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc UBND Thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép quy hoạch.

8. Phí, lệ phí: 2.000.000đ (hai triệu đồng)/01 giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn xin cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình tập trung;

- Đơn xin cấp giấy phép quy hoạch sử dụng cho dự án đầu tư xây dựng công trình riêng lẻ.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Xây dựng năm 2014,

- Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Thông tư 23/2012/TT-BTC ngày 16/02/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch;

- Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình;

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành Quy định phân cấp Quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Tải mẫu đơn: