Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thủ tục 1: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân (gọi tắt là cơ sở) nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện và nộp phí thẩm định hồ sơ và phí thẩm định điều kiện cơ sở theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Trung tâm Y tế huyện, thành phố:

        Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ lễ).

 Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đủ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn cho cơ sở bổ sung.

Bước 3: Bộ phận chuyên môn thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ. Sau 60 ngày kể từ ngày cơ sở nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ, nếu cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận sẽ hủy hồ sơ;

    - Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, trong vòng 10 ngày làm việc cơ quan ra quyết định thành lập đoàn và tiến hành thẩm định điều kiện cơ sở, trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện và phải chờ hoàn thiện nhưng không quá 15 ngày. Đoàn thẩm định sẽ tiến hành thẩm định lại sau khi cơ sở có văn bản xác nhận đã khắc phục đầy đủ các yêu cầu.

               - Cơ quan tiến hành cấp giấy chứng nhận khi kết quả thẩm định điều kiện cơ sở đạt yêu cầu.

Bước 4: Cơ sở nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định và nhận kết quả theo phiếu tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả .

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-  Đơn đề  nghị  cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) (theo mẫu kèm theo);

-  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống  (bản sao có xác nhận của cơ sở);

-  Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện ATTP (có xác nhận của cơ sở), bao gồm (Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở; Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống và bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở);

-  Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở);

-  Danh sách kết quả khám sức khỏe của chủ cơ sở và của người trực tiếp chế biến kinh doanh dịch vụ ăn uống;

-  Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ, trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Y tế huyện, thành phố

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

8. Lệ phí và phí:

Nội dung

Mức thu  (đồng)

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

150.000

Phí thẩm xét hồ sơ

500.000

Phí thẩm định điều kiện cơ sở:

500.000

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

-    Cơ sở có nhà xưởng, cơ sở vật chât, trang thiết bị, dụng cụ phù hợp theo quy định;

-  Chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia kinh doanh dịch vụ ăn uống có kết quả khám sức khỏe đạt yêu cầu theo quy định;

-  Có giấy đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống.

-  Chủ cơ sở và người trực tiếp tham gia kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

-  Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

-  Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

-  Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tải mẫu đơn: