Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Thủ tục 2: Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

1.        Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân (gọi tắt là cơ sở) nộp hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ  và trả kết quả tại Trung tâm Y tế huyện, thành phố:

Thời gian:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ lễ);

Bước 2: Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ đủ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn cho cơ sở hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Trong thời gian 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ xin cấp đổi Giấy chứng nhận, Cơ quan thực hiện sẽ cấp đổi Giấy chứng nhận cho cơ sở, nếu không cấp cơ quan sẽ thông báo bằng văn bản cho cơ sở lý do không cấp đổi Giấy chứng nhận;

Bước 4: Cơ sở nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định và nhận kết quả theo phiếu tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

2.        Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả

3.        Thành phần, số lượng hồ sơ:

  a) Thành phần hồ sơ:

-         Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận (theo mẫu, kèm theo);

-         Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đang còn thời hạn (bản gốc);

-         Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận sự thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở (bản sao công chứng);

- Bản sao kết quả khám sức khoẻ và Giấy xác nhận kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm của chủ cơ sở mới đối (trường hợp thay đổi chủ cơ sở) (bản sao có xác nhận của cơ sở).    

              b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.        Thời hạn giải quyết: Không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

5.        Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6.        Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Y tế huyện, thành phố

7.        Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

8.        Lệ phí: 150.000đ/giấy chứng nhận.

9.        Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

10.   Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

-        Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận và còn thời hạn nhưng thay đổi tên của cơ sở hoặc (và) đổi chủ cơ sở hoặc (và) thay đổi địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình kinh doanh dịch vụ ăn uống tại cơ sở thì được cấp đổi Giấy chứng nhận

11.   Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-        Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010;

-        Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

-        Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

-        Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Tải mẫu đơn: