Thành lập hội ở các xã, phường, thị trấn

5. Thủ tục : Thành lập hội ở các xã, phường, thị trấn

1. Trình tự thực hiện

         Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

         Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

         Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

·         Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

·         Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin phép thành lập hội;

- Dự thảo điều lệ hội;

- Danh sách những người trong ban vận động thành lập hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận;

- Lý lịch tư pháp người đứng đầu ban vận động thành lập hội;

- Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội;

- Bản kê khai tài sản do các sáng lập viên tự nguyện đóng góp (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

            a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

            b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ huyện, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

10. Yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính: Có đủ số công dân đăng ký tham gia theo quy định.

11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

            - Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

            - Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 11/2010/TT-BNV ngày 26/11/1010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định 45/2010/NĐ-CP;

            - Quyết định số 2543/QĐ-UBND ngày 19/10/2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình về việc ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cho phép thành lập hội trong phạm vi xã, phường, thị trấn.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu