Đăng ký thay đổi người đại diện văn phòng đại diện ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã

Thủ tục: Đăng ký thay đổi người đại diện văn phòng đại diện ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Người đại diện hợp pháp của hợp tác xã thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ theo quy định và phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.

Bước 2: Người đại diện hợp pháp của hợp tác xã nộp hồ sơ về Bộ phận Một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

- Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bn sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

Trường hợp được ủy quyền thì yêu cầu nộp thêm các giấy tờ: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa hợp tác xã với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì ghi giấy biên nhận theo quy định và trao cho người nộp hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì yêu cầu người đến làm thủ tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3: Người đại diện của hợp tác xã nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận và nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã lần trước.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Bộ phận Một cửa liên thông Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giy đề nghị đăng ký thay đi nội dung đăng ký hợp tác xã;

- Nghị quyết của hội đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản trị về việc thay đi nội dung đăng ký hợp tác xã theo quy định của Luật Hợp tác xã;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã                    

8. Lệ phí: 20.000 đồng

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giy đề nghị đăng ký thay đi nội dung đăng ký hợp tác xã.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;  

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành mức thu phí và lệ phí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tải mẫu đơn: