Thủ tục cấp lại giấy tiếp nhận công bố hợp quy

Thủ tục cấp lại giấy tiếp nhận công bố hợp quy

1.       Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân (gọi tắt là cơ sở) nộp hồ sơ cấp lại Giấy tiếp nhận công bố hợp quy và nộp phí thẩm định hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Địa chỉ: 

-         Thời gian:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ lễ);

-         Sáng từ 7h00 – 11h00; Chiều từ 13h30 – 16h30;

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của cơ sở, viết phiếu tiếp nhận hồ sơ gửi lại cho cơ sở.

Bước 3: Trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy cho cơ sở. Trường hợp không cấp Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ thông báo lý do không cấp cho cơ sở. Trong vòng 02 (hai) tháng kể từ ngày nhận được văn bản thông báo lý do không cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy, nếu cơ sở không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm sẽ hủy hồ sơ công bố của cơ sở.

Bước 4: Cơ sở nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả theo phiếu tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

2.       Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3.       Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)  Thành phần hồ sơ:

-         Đơn đề nghị cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy (theo mẫu số 05, kèm theo);

-         Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy lần gần nhất (bản sao);

-         Kết quả kiểm nghiệm sản phẩm định kỳ do phòng kiểm nghiệm được công nhận hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định (bản sao có công chứng hoặc bản sao có xuất trình bản chính để đối chiếu);

-         Chứng chỉ phù hợp tiêu chuẩn HACCP hoặc ISO 22000 (nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4.       Thời hạn giải quyết: Không quá 07 (bảy) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

5.       Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6.       Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

7.       Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy.

8.       Lệ phí:

-         Phí thẩm xét hồ sơ 300.000 đ/sản phẩm.

-         Lệ phí cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy 150.000đ/sản phẩm;

9.       Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy;

10.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có sự thay đổi về quy trình sản xuất, chế biến thực phẩm làm ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng và vi phạm các mức giới hạn an toàn thực phẩm so với công bố.

11.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-         Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QHH12 ngày 17/6/2010;

-         Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

-         Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ Y tế về Hướng dẫn việc công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm;

-         Thông tư số149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ tài chính Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

-         Thông tư số 231/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009. Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

 

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu