Cấp bù thủy lợi phí

Thủ tục 7: Cấp bù thủy lợi phí

1. Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức, Công dân chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, Công dân nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và PTNT  huyện ( Thành phố)

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Phòng Nông nghiệp và PTNT  huyện (Thành phố)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và PTNT  huyện ( Thành phố)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: 

- Biên bản xác nhận diện tích được cấp bù thuỷ lợi phí của từng hộ được cơ sở thôn và UBND xã, HTX NN ký xác nhận

- Tờ trình xin cấp bù thuỷ lợi phí của HTX Nông nghiệp

- Dự toán sử dụng kinh phí được cấp bù.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nông nghiệp & PTNT

c) Cơ quan phối hợp: Xí nghiệp Khai thác Thuỷ lợi huyện và phòng Tài chính – KH.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

7. Mẫu đơn, tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Nghị định số 115/2008/NĐ-CP của Chính Phủ; Quyết định số 2846/2008/QĐ-UBND của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình v/v phê duyệt diện tích được miễn TLP năm 2008.

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu