Phê duyệt dự án khuyến nông, khuyến ngư, mô hình trong nông nghiệp

Thủ tục 11: Phê duyệt dự án khuyến nông, khuyến ngư, mô hình trong nông nghiệp

1. Trình tự thực hiện

Bước 2:  Tổ chức, Công dân nộp hồ sơ tại Phòng Nông nghiệp và PTNT  huyện ( Thành phố)

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, Công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Phòng Nông nghiệp và PTNT  huyện (Thành phố)

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Nông nghiệp và PTNT  huyện ( Thành phố)

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình xin phê duyệt dự án

- Bản dự án chi tiết

- Biên bản thẩm định dự án của UBND cấp huyện, Thành Phố

b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Nông nghiệp & PTNT

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

7. Mẫu đơn, tờ khai: Không

8. Phí, lệ phí: Không

9. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính

10. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết  định số 1597/ QĐ-UBND của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình


- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu