Thủ tục: Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư và xây dựng; Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư và xây dựng điều chỉnh

Thủ tục: Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư và xây dựng; Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư và xây dựng điều chỉnh

1. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, tầng 1, nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Quảng Trường 14/10, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình trong giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

b) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy tiếp nhận, trả kết quả;

c) Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư và xây dựng

* Các văn bản pháp lý:

- Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình (đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công); chủ trương cho phép điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng (trường hợp điều chỉnh).

- Văn bản phê duyệt danh mục tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có);

- Văn bản thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy, báo cáo đánh giá tác động môi trường của cơ quan có thẩm quyền (nếu có);

- Báo cáo tổng hợp của chủ đầu tư;

- Và các văn bản khác có liên quan.

* Các tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế, dự toán:

- Hồ sơ khảo sát xây dựng;

- Hồ sơ thiết kế thiết kế bản vẽ thi công bao gồm thuyết minh và bản vẽ, các bảng tính kết cấu chủ yếu;

- Dự toán xây dựng công trình (đối với công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách).

* Hồ sơ năng lực của các nhà thầu:

- Thông tin năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

- Giấy phép nhà thầu nước ngoài (nếu có);

- Chứng chỉ hành nghề của các chức danh chủ nhiệm khảo sát, chủ nhiệm đồ án thiết kế, chủ trì thiết kế của nhà thầu thiết kế (bản sao có chứng thực);

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ chuyển Sở GTVT thẩm định. Trường hợp dự án có liên quan đến các lĩnh vực hoặc địa phương cần phải xin ý kiến Sở GTVT sẽ yêu cầu bổ sung thêm.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 (hai mươi) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Thái Bình.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Công văn thông báo kết quả thẩm định.

  8. Lệ phí: Phí thẩm định phải nộp được xác định theo công thức quy định tại Điều 2, Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng;

  9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư và xây dựng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014;

  - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

  - Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng;

                                        

 

- Tải mẫu đơn: