Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

Thủ tục: Kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng                        

1. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, tầng 1, nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Quảng Trường 14/10, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình trong giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

b) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy tiếp nhận, trả kết quả;

c) Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng.

- Hồ sơ hoàn thành công trình kèm theo Báo cáo hoàn thành công trình của Chủ đầu tư

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ (Trường hợp cụ thể nếu thấy cần thiết, do yêu cầu lưu hồ sơ của các sở chuyên ngành khác, Sở GTVT sẽ yêu cầu bổ sung thêm).

4. Thời hạn giải quyết: Công văn thông báo chấp thuận hay không chấp thuận nghiệm thu trong thời gian không quá 10 (mười ) ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải Thái Bình.

 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản chấp thuận (không chấp thuận) kết quả nghiệm thu.

8. Phí và lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng (hạng mục công trình) để bàn giao đưa vào sử dụng.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trước 10 ngày so với ngày Chủ đầu tư dự kiến tổ chức nghiệm thu, Chủ đầu tư phải gửi văn bản đề nghị kiểm tra công tác hạng mục công trình, công trình xây dựng vào sử dụng tới cơ quan có thẩm quyền.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014;

  - Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

- Tải mẫu đơn: