Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y

Cấp lại Chứng chỉ hành nghề thú y (Đối với trường hợp bị mất, sai sót, hư hỏng; có thay đổi thông tin liên quan đến cá nhân đã được cấp Chứng chỉ hành nghề thú y)

5.1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

- Ngay khi nhận được hồ sơ đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề, trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc, Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Trong vòng 01 (một) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y kiểm tra, xem xét cấp lại chứng chỉ hành nghề cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp không cấp phải nêu rõ lý do.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo giấy hẹn tại TTHCC.

5.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

-  Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu);

- Chứng chỉ hành nghề thú y đã được cấp, trường trường hợp bị mất;

- 02 ảnh 4x6.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5.4. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 03 (ba) ngày làm việc.

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề thú y (Cấp lại). Chứng chỉ hành nghề được cấp lại có thời hạn hiệu lực theo chứng chỉ gốc đã được cấp.

5.8. Phí, lệ phí (nếu có): 50.000 đồng/chứng chỉ hành nghề.

5.9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

Đơn đăng ký cấp lại chứng chỉ hành nghề thú y (theo mẫu)

5.10.  Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Thú y số 79/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015 của Quốc hội;

- Nghị định số 35/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thú y;

- Thông tư số 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài Chính sửa đổi bổ sung một số điềuThông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ghi chú: Phần in nghiêng là phần sửa đổi, bổ sung trong thủ tục hành chính.

- Tải mẫu đơn: