Đề nghị bãi bỏ hiệu lực của Thông báo đình chỉ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng

Đề nghị bãi bỏ hiệu lực của Thông báo đình chỉ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

- Nếu kết quả kiểm tra hồ sơ đạt yêu cầu thì viết Giấy biên nhận hồ sơ và cập nhật vào phần mềm theo dõi hồ sơ.

- Nếu kết quả kiểm tra hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn cụ thể cho cơ sở sản xuất, nhập khẩu bổ sung, hoàn chỉnh.

Bước 3: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu nhận Giấy hẹn trả kết quả.

Bước 4: Công chức tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình.

Bước 5: Chi cục đánh giá hồ sơ và ra kết quả theo thẩm quyền.

- Nếu kết quả đánh giá hồ sơ không đạt yêu cầu, trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ Chi cục thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh. Sau thời hạn 90 ngày từ ngày Chi cục gửi thông báo, nếu cơ sở đề nghị không bổ sung hồ sơ đầy đủ theo quy định, Chi cục có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

- Nếu kết quả đánh giá hồ sơ đạt yêu cầu:

+ Trường hợp kiểm tra tại cơ sở về nội dung đã khắc phục hậu quả: Trong thời hạn 07 ngày Chi cục thực hiện đánh giá tại cơ sở và ra kết quả theo thẩm quyền.

+ Trường hợp chỉ đánh giá trên hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc Chi cục ra Thông báo bãi bỏ hiệu lực của Thông báo đình chỉ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng.

Bước 6: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu nhận kết quả theo Giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị bãi bỏ hiệu lực của Thông báo đình chỉ.

- Hồ sơ chứng minh đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả.

b) Số lượng hồ sơ: 01 b

 

4. Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp kiểm tra tại cơ sở về nội dung đã khắc phục hậu quả: 07 ngày làm việc từ lúc nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

- Trường hợp chỉ đánh giá trên hồ sơ: 03 ngày làm việc từ lúc nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình.

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan liên quan.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo hủy bỏ hiệu lực của Thông báo đình chỉ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng.

8. Lệ phí: Không. 

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

10.1. Cơ sở được thành lập theo qui định của pháp luật.

10.2. Cơ sở được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.

10.3. Thông báo đình chỉ hiệu lực của Giấy chứng nhận còn hiệu lưc.

10.4. Cơ sở phải có Công văn đề nghị bãi bỏ hiệu lực của thông báo đình chỉ; có hồ sơ chứng minh đã hoàn thành việc khắc phục hậu quả.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đo lường ngày 11/11/2011;

- Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn. 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu