Công bố sử dụng dấu định lượng

Công bố sử dụng dấu định lượng.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Công chức tiếp nhận kiểm tra hồ sơ:

- Nếu kết quả kiểm tra hồ sơ đạt yêu cầu thì viết Giấy biên nhận hồ sơ, trong đó có hẹn ngày trả kết quả và cập nhật vào phần mềm theo dõi hồ sơ.

- Nếu kết quả kiểm tra hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn cụ thể cho cơ sở sản xuất, nhập khẩu bổ sung, hoàn chỉnh.

Bước 3: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu nhận Giấy hẹn trả kết quả.

Bước 4: Công chức tiếp nhận hồ sơ bàn giao hồ sơ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình.

Bước 5: Chi cục đánh giá hồ sơ và ra kết quả theo thẩm quyền.

 - Nếu kết quả đánh giá hồ sơ đạt yêu cầu, Chi cục ký xác nhận, đóng dấu tiếp nhận vào bản công bố của cơ sở.

- Nếu kết quả đánh giá hồ sơ không đạt yêu cầu, Chi cục thông báo bằng văn bản cho cơ sở sản xuất, nhập khẩu bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trong thời hạn 30 ngày. Khi thời hạn bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ đã hết hạn, Chi cục có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.

Bước 6: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bản

4. Thời hạn giải quyết: : 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu hàng đóng gói sẵn nhóm 1.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Bình

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan liên quan.

7. Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn

8. Lệ phí: Không 

9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (Mẫu kèm theo).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn

10.1. Đối với cơ sở sản xuất

10.1.1. Được thành lập theo quy định của pháp luật.

10.1.2. Đã thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý định lượng theo quy định tại Điều 14 Thông 21/2014/TT-BKHCN;

1.0.1.3. Kết quả đánh giá tại cơ sở đối với lượng của hàng đóng gói sẵn phải phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông 21/2014/TT-BKHCN.

10.2. Đối với cơ sở nhập khẩu

10.2.1. Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2.

10.2.2. Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

11. Căn cứ pháp lý:

-  Luật Đo lường ngày 11/11/2011;

-  Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường;

-  Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn.

- Tải mẫu đơn: