Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm

Thủ tục cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm thực phẩm

1.       Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân (gọi tắt là cơ sở) nộp hồ sơ xin cấp xác nhận nội dung quảng cáo và nộp phí thẩm xét hồ sơ theo quy định tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

-         Địa chỉ: 

-         Thời gian:  Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ lễ);

-         Sáng từ 7h00 – 11h00; Chiều từ 13h30 – 16h30;

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ gửi lại cho cơ sở.

Bước 3: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ cấp cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho cơ sở. Trường hợp không cấp Chi cục sẽ thông báo lý do không cấp cho cơ sở. Trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày nhận được văn bản thông báo lý do không cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, nếu cơ sở không bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ hủy hồ sơ xin Giấy xác nhận nội dung quảng của cơ sở

Bước 4: Cơ sở nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả theo phiếu tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2.       Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3.       Thành phần, số lượng hồ sơ:

a)        Thành phần hồ sơ:

- Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm (mẫu kèm theo);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thư­ơng nhân n­ước ngoài (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);

- Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với những sản phẩm chưa có quy chuẩn kỹ thuật) hoặc giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy của cơ quan nhà n­ước có thẩm quyền cấp (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);

- Bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);

- Sản phẩm quảng cáo thực phẩm:

+)  01 bản ghi nội dung quảng cáo dự kiến trong đĩa hình, đĩa âm thanh, đĩa mềm kèm theo 02 bản kịch bản (đ­ược đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) đối với quảng cáo trên truyền hình, điện ảnh, phát thanh;

+)  02 bản ma-ket nội dung dự kiến quảng cáo (đ­ược đóng dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo) và kèm theo file mềm ghi nội dung đăng ký quảng cáo đối với quảng cáo trên báo viết, tờ rơi, pốt-x-tơ (poster), áp phích hoặc in ấn trên vật dụng khác, quảng cáo trên báo điện tử, cổng thông tin điện tử của doanh nghiệp, cổng thông tin điện tử của đơn vị làm dịch vụ quảng cáo, internet,

- Tài liệu tham khảo, tài liệu khoa học chứng minh cho thông tin quảng cáo trong trường hợp nội dung quảng cáo không có trong bản thông tin chi tiết về sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Trong trường hợp tài liệu chứng minh được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt (Toàn bộ tài liệu phải đóng dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo);

- Mẫu nhãn sản phẩm đã đ­ược cơ quan y tế có thẩm quyền chấp thuận (Bản sao có dấu của tổ chức, cá nhân đăng ký nội dung quảng cáo).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

4.       Thời hạn giải quyết: Không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

5.       Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6.       Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

7.       Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận nội dung quảng cáo  thực phẩm.

8.       Lệ phí:

-         Phí thẩm xét hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo (1.000.000 đ/lần đối với hình thức quảng cáo là áp phíc, tờ rơi, poster; 1.200.000 đ/lần đối với hình thức quảng cáo là truyền hình, phát thanh);

-         Lệ phí cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm 150.000 đ/sản phẩm.

9.       Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-         Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm.

10.  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11.  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-         Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

-         Thông tư số 08/2013/TT-BYT ngày 13/3/2013 của Bộ Y tế Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

-         Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ tài chính Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

 

- Tải mẫu đơn: