Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân (gọi tắt là cơ sở) nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện và nộp phí thẩm định hồ sơ và phí thẩm định điều kiện cơ sở theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm:

-          Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày nghỉ lễ)

                 Sáng từ 7h00 – 11h00; Chiều từ 13h30 – 16h30.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận và viết phiếu tiếp nhận hồ sơ gửi lại cho cơ sở ngay sau khi nhận.

Bước 3: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không hợp lệ. Sau 60 ngày kể từ ngày cơ sở nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ, nếu cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì cơ quan tiếp nhận (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) sẽ hủy hồ sơ.

               - Sau khi có kết quả thẩm xét hồ sơ hợp lệ, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm ra quyết định thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định điều kiện cơ sở  trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, trường hợp cơ sở chưa đủ điều kiện và phải chờ hoàn thiện nhưng không quá 60 ngày. Đoàn thẩm định sẽ tiến hành thẩm định lại sau khi cơ sở có văn bản xác nhận đã khắc phục đầy đủ các yêu cầu.

               - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định trong thời gian 03 ngày làm việc sau khi kết quả thẩm định đạt yêu cầu.

Bước 4: Cơ sở nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định và nhận kết quả theo phiếu tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

-  Đơn đề  nghị  cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu kèm theo);

-  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở)

-  Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện ATTP (có xác nhận của cơ sở), bao gồm (Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh; Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở);

-  Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận của cơ sở). Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách đã được tập huấn (có xác nhận của cơ sở);

-  Giấy xác nhận đủ sức khoẻ của chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh đường ruột (tả, lỵ, trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.

            + Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận của cơ sở).

            + Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (có xác nhận của cơ sở).

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 18 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

8. Lệ phí và phí:

 

Nội dung

Mức thu

 (đồng)

Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

150.000

Phí thẩm xét hồ sơ

500.000

Phí thẩm định điều kiện cơ sở:

- Cơ sở sản xuất nhỏ lẻ.

- Cơ sở sản xuất doanh thu dưới 100 triệu đồng/tháng.

- Cơ sở sản xuất doanh thu trên 100 triệu đồng/tháng.

- Cơ sở bán lẻ thực phẩm.

- Đại lý, cửa hàng bán buôn thực phẩm.

- Cơ sở dịch vụ ăn uống dưới 200 suất; kinh doanh thức ăn đường phố.

- Cơ sở dịch vụ ăn uống từ trên 200 đến dưới 500 suất ăn.

- Cơ sở dịch vụ ăn uống trên 500 suất ăn.

 

1.000.000

2.000.000

3.000.000

500.000

1.000.000

500.000

600.000

700.000

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

-   Cơ sở có nhà xưởng, cơ sở vật chât, trang thiết bị, dụng cụ phù hợp theo quy định.

-  Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cấp Giấy chứng nhận cho:

            + Cơ sở sản xuất, kinh doanh nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai, bao bì, dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm thuộc phạm vi của ngành y tế trên địa bàn;

            + Cơ sở nhỏ lẻ sản xuất thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dĩnh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm;

            + Cơ sở nhỏ lẻ kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm có yêu cầu bảo quản đặc biệt.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-  Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

-  Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

-  Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ Y tế quy định cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Y tế;

-  Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm. 


- Tải mẫu đơn: