Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền.

Cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

* Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

Bước 2:

- Công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế;

- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi cho gửi cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền để hoàn chỉnh hồ sơ;

Bước 3: Công dân nhận kết quả theo phiếu tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế

* Cách thức thực hiện: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

Thành phần hồ sơ

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền;

- Bản giải trình về bài thuốc gia truyền;

- Tài liệu chứng minh hiệu quả của bài thuốc;

- Văn bản xác nhận quyền thừa kế bài thuốc;

- Sơ yếu lý lịch;

- Giấy khám sức khỏe;

- Hai ảnh 04cm x 06cm;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ;

* Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ;

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức và cá nhân.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền

 * Phí, lệ phí: 2.500.000 đồng/lần thẩm định;

 * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận bài thuốc gia truyền;

- Sơ yếu lý lịch;

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu