Xếp hạng, xếp lại hạng Doanh nghiệp nhà nước

Thủ tục 6: Xếp hạng Doanh nghiệp nhà nước

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đại diện của DNNN (doanh nghiệp nhà nước) đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định (kèm theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp và chứng minh nhân dân của cá nhân).

Bước 2: Đại diện của doanh nghiệp nộp hồ sơ Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho đại diện của doanh nghiệp hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ.

Bước 4: Đại diện của Sở Lao động- Thương binh Xã hội và đại diện của Sở Tài chính làm việc trực tiếp tại doanh nghiệp.

Bước 5: Sau khi có biên bản làm việc, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội trình đề nghị Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ban hành quyết định xếp hạng.

Bước 6: Sau khi có quyết định của Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, đại diện của doanh nghiệp nhận kết quả tại Sở Lao động- Thương binh và Xã hội theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Công văn đề nghị;

- Bảng tính điểm theo các chỉ tiêu xếp hạng; biểu tổng hợp số lao động thực tế sử dụng bình quân; danh sách các đơn vị thành viên hạch toán độc lập;

- Bản sao (có công chứng) Quyết định thành lập doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;

- Bản sao báo cáo tài chính 2 năm trước liền kề và kế hoạch năm xếp hạng.

 b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xếp hạng.                     

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định qui định hệ thống thang lương, bảng lương và phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước.

- Thông tư  liên tịch số 23/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng công ty Nhà nước.

 

 

 

 

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu