Thẩm định hồ sơ về danh sách lao động nghỉ việc khi cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước

Thủ tục 8: Thẩm định hồ sơ về danh sách lao động nghỉ việc khi cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đại diện của doanh nghiệp đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định (kèm theo giấy giới thiệu của doanh nghiệp và giấy chứng minh thư nhân dân của cá nhân);

Bước 2: Đại diện của doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho đại diện của doanh nghiệp hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Cán bộ chuyên môn thẩm định hồ sơ; phòng chuyên môn trình lãnh đạo Sở Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành công văn tiếp nhận;

Bước 4: Đại diện của doanh nghiệp nhận kết quả theo giấy hẹn tại Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Lao động -Thương binh và Xã hội.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ:

- Tờ trình về việc về việc thẩm định danh sách lao động của doanh nghiệp nghỉ việc khi cổ phần hoá;

- Danh sách người lao động của doanh nghiệp tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp;

- Phương án sử dụng lao động;

-  Báo cáo chỉ tiêu tổng hợp cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước   

b. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 09 ngày làm việc, kểt tư ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động -Thương binh và xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản xác nhận.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 109/2007/NĐ-CP, ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

- Thông tư số 20/2007/TT-BLĐTBXH ngày 04/10/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định 109/2007/NĐ-CP.

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu