Gia hạn giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thủ tục 6: Gia hạn giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam 

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định. Cá nhân mua hồ sơ tại Phòng Việc làm và An toàn Lao động;

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Phòng chuyên môn, thẩm định, trình lãnh đạo Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xem xét, phê duyệt;

Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Phòng Việc làm và An toàn lao động theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a. Thành phần hồ sơ :

- Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo mẫu quy định của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội;

- Bản sao hợp đồng lao động phải có xác nhận của người sử dụng lao động hoặc bản sao dợp đồng ký kết giữa đối tác phía Việt Nam và nước ngoài;

- Giấy phép lao động đã được cấp.

b. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động –Thương binh và Xã hội.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép lao động.

8. lệ phí: Lệ phí gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam: 200.000 đồng/1giấy phép.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (mẫu số 01)

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

- Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008;

- Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2011 của Bộ Lao độngThương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP;

- Quyết định 54/2005/QĐ-BTC ngày 04/8/2005 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam

 

- Tải mẫu đơn: