Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A, B, C do Uỷ ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lập

Thủ tục 01: Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A,B,C do Ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất lập.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đơn vị chuẩn bị dự án thực hiện lập đề xuất dự án (đơn vị) đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các loại giấy tờ, văn bản, tài liệu cung cấp trong hồ sơ dự án trình duyệt.

Bước 2: Đơn vị nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

  - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, ghi giấy biên nhận theo quy định và trao cho đơn vị.

  - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn đơn vị hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Đơn vị nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:              

- Văn bản trình duyệt đề xuất dự án: Nội dung Văn bản trình duyệt bao gồm căn cứ pháp lý lập đề xuất dự án, thuyết minh nội dung chính của đề xuất dự án và các kiến nghị;

- Đề xuất dự án;

- Ý kiến chấp thuận của người có thẩm quyền về việc lập đề xuất dự án theo hình thức PPP;

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ hồ sơ trong quá trình thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án), trong đó:

- Thời gian thẩm định: 17 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

- Thời gian phê duyệt: 03 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

5. Cơ quan thực hiệnSở Kế hoạch và Đầu tư; Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

6. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

7. Kết quả thực hiện TTHC: Báo cáo thẩm định đề xuất dự án, Quyết định phê duyệt đề xuất dự án.

 8. Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP.

- Thông tư số 02/2016/TT-BKHĐT ngày 01/3/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lựa chọn sơ bộ dự án, lập, thẩm định, phê duyệt đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

- Tải mẫu đơn: