Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi

Thủ tục 05: Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi

1. Trình tự thực hiện.

Bước 1: Đơn vị được giao lập điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi (đơn vị) đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các loại giấy tờ, văn bản, tài liệu cung cấp trong hồ sơ dự án trình duyệt.

Bước 2: Đơn vị nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, ghi giấy biên nhận theo quy định và trao cho đơn vị.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn đơn vị hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Đơn vị nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản trình duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi: Nội dung văn bản trình duyệt bao gồm căn cứ trình duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, khái quát quá trình triển khai dự án, nội dung điều chỉnh và các kiến nghị;

- Thuyết minh điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Quyết định phê duyệt đề xuất dự án;

- Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi;

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan;

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định (không bao gồm thời gian chỉnh sửa, bổ sung, làm rõ hồ sơ trong quá trình thẩm định điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi):

+ Đối với dự án nhóm A: Không quá 21 ngày.

+ Đối với dự án nhóm B: Không quá 17 ngày.

- Thời gian phê duyệt:

+ Đối với dự án nhóm A: không quá 7 ngày.

+ Đối với dự án nhóm B: không quá 4 ngày.

5. Cơ quan thực hiệnSở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh.

8. Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):

Điều kiện dự án được điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi:

- Dự án bị ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc các sự kiện bất khả kháng khác.

- Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án.

- Quy hoạch thay đổi gây ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu, địa điểm, quy mô của dự án.

- Dự án không thu hút được các nhà đầu tư quan tâm sau khi đã thăm dò thị trường, tổ chức sơ tuyển hoặc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

- Trường hợp khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP.

- Tải mẫu đơn: