Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư

Thủ tục 06: Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển trong lựa chọn nhà đầu tư.

1. Trình tự thực hiện.

Bước 1: Bên mời thầu đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các loại giấy tờ, văn bản, tài liệu cung cấp trong hồ sơ trình duyệt.

Bước 2: Bên mời thầu nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, ghi giấy biên nhận theo quy định và trao cho bên mời thầu.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn bên mời thầu hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Bên mời thầu nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

 - Tờ trình đề nghị phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển của bên mời thầu;

 - Dự thảo hồ sơ mời sơ tuyển;

- Bản chụp các tài liệu là căn cứ pháp lý để sơ tuyển;

- Tài liệu khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết

- Thời gian thẩm định: 21 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.

- Thời gian phê duyệt: 14 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định.

5. Cơ quan thực hiệnSở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo thẩm định; quyết định phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển.

8. Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Chi phí thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển được tính bằng 0,01% tổng mức đầu tư nhưng tối thiểu là 10.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

- Tải mẫu đơn: