Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thủ tục 13: Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nhà đầu tư đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của các loại giấy tờ, văn bản, tài liệu cung cấp trong hồ sơ trình duyệt.

Bước 2: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, ghi giấy biên nhận theo quy định và trao cho nhà đầu tư.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện, bổ sung.

Bước 3: Nhà đầu tư nhận kết quả theo ngày hẹn tại Giấy biên nhận.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

- Dự thảo điều chỉnh hợp đồng dự án;

- Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh và quyết định phê duyệt điều chỉnh  dự án;

- Văn bản chấp thuận chủ trương sử dụng vốn đầu tư của nhà nước tham gia thực hiện điều chỉnh dự án (nếu có);

- Tài liệu khác có liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 05 bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 1 bộ gốc.

4. Thời hạn giải quyết17 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:

- 14 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình đối với thẩm tra.

- 03 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo thẩm tra đối với cấp điều chính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

5. Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chínhTổ chức, cá nhân.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

8. Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không.

 

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đầu tư công;

- Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức PPP.

- Tải mẫu đơn: