Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND huyện


Thủ tục

Phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND huyện

Trình tự thực hiện

Bước 1:  Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2:  Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện, thành phố

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

·              Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

·               Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND  huyện, thành phố

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại UBND huyện, Thành phố

Thành phần hồ sơ

- Xác định công bố chủ trương thu hồi đất

- Hồ sơ địa chính khu đất bị thu hồi

- Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Thông báo về việc thu hồi đất

- Quyết định thu hồi đất

- kê khai, kiểm kê và xác định nguồn gốc đất đai

Số lượng hồ sơ (bộ)

03

Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

    Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan thẩm quyền quyết định : UBND huyện, thành phố

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính - Kế hoạch

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường

Kết quả thực hiện TTHC

Phê duyệt

Lệ Phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Nghị định 197/2004/NĐ-CP; Nghị định 84/2007/NĐ-CP; Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 08/08/2008 của UBND bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu