Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Cấp giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể hai mảnh vỏ

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ

Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thái Bình thực hiện Cấp đổi sang Giấy chứng nhận xuất xứ (nếu hợp lệ) hoặc có văn bản trả lời cơ sở về lý do không cấp Giấy chứng nhận xuất xứ.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình

3. Thành phần, số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ: Bản chính Phiếu kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ theo mẫu đính kèm.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện TTHC

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản.

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản;

7. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận xuất xứ nhuyễn thể 2 mảnh vỏ.

8. Phí, lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, tờ khai

Phiếu kiểm soát thu hoạch nhuyễn thể 2 mảnh vỏ theo mẫu

10. Điều kiện thực hiện TTHC

- Cơ sở thu hoạch phải nằm trong vùng đã được kiểm soát và trong thời gian cho phép thu hoạch.

- Tại thời điểm nộp hồ sơ, Phiếu kiểm soát thu hoạch của cơ sở đang trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày thu hoạch.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

- Thông tư số 33/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2015 của Bộ Nông Phát triển nông thôn Quy định về Giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ;

- Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Quyết định số 2316/QĐ-BNN-QLCL ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc Công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản.

- Tải mẫu đơn: