Bố trí ổn định dân cư ngoài bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

Bố trí ổn định dân cư ngoài bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

1. Trình tự thực hiện: 

Bước 1. Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2. Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công.

Cán bộ, công chức kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả cho tổ chức.

- Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

  Bước 3: Thẩm định hồ sơ: Trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân xã nơi đi, Ủy ban nhân dân huyện nơi đi tổ chức thẩm định hồ sơ và gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nơi đi.

  Bước 4. Trong vòng 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nơi đi chuyển cho cơ quan quản lý chuyên ngành bố trí dân cư cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất kiểm tra, thực hiện. Cơ quan quản lý chuyên ngành bố trí dân cư cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất trình Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nơi đi ban hành Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án và gửi Quyết định đến Ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nơi đến.

  Bước 5. Ủy ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nơi đến trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nơi đi, căn cứ kế hoạch bố trí, ổn định dân cư hàng năm của bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, tổ chức thẩm tra địa bàn nhận dân, xem xét, ban hành quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.

  Bước 6. Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

  2. Cách thức thực hiện:

  - Trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

  - Qua đường bưu điện.

  3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

  3.1. Hồ sơ Uỷ ban nhân dân cấp xã gửi Uỷ ban nhân dân huyện nơi đi

  a) Thành phần

  - Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục I kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);

  - Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (Phụ lục II kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);

  - Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục III kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);

  -  Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

  b) Số lượng: 01 bộ.

  3.2. Hồ sơ Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi đi gửi Uỷ ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nơi đi

  a) Thành phần

  - Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (Phụ lục III kèm theo Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT);

  -  Tờ trình của Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

  b) Số lượng: 01 bộ.

  3.3. Hồ sơ Uỷ ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nơi đi gửi Uỷ ban nhân dân cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nơi đến

  a) Thành phần

  - Quyết định di dân đến vùng dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư.

  - Công văn đề nghị Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất nơi đi, đến phối hợp và ra Quyết định tiếp nhận bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án, phương án.

  b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

  4. Thời hạn giải quyết: 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

  6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Phát triển nông thôn

  - Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố.

  7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính.

  8. Lệ phí (nếu có): Không.

  9. Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

  - Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (Mẫu 01);

  - Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (Mẫu 02);

  - Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư (Mẫu 03);

  10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

  11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Quyết định 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 (thay thế Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ);

  - Điều 7, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định Quy trình bố trí, ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tải mẫu đơn: