Ngừng khai thác tuyến, giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định

Ngừng khai thác tuyến, giảm số chuyến chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định.

1. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cho cán bộ tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, tầng 1, nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Quảng Trường 14/10, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình trong giờ hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần;

b) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ: Sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; nếu đúng quy định, viết giấy tiếp nhận, trả kết quả;

c) Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

2. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tại Trung tâm hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

- Thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định (theo mẫu);

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4. Thời hạn giải quyết: Chậm nhất 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ thông báo, Sở Giao thông vận tải cập nhật thông tin về việc giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vào biểu đồ chạy xe, đồng thời công bố trên Trang thông tin điện tử của Sở.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, Hợp tác xã.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Giao thông vận tải.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Cập nhật thông tin vào biểu đồ chạy xe, công bố trên trang Trang thông tin điện tử của Sở.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo giảm số chuyến xe chạy trên tuyến vận tải hành khách cố định.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp, Hợp tác xã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải và đã được thông báo khai thác tuyến

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

- Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

- Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

- Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 02/11/2015 của Bộ giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

 

- Tải mẫu đơn: