Thay đổi cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã

Thay đổi cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã.

1) Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Khi thay đổi cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ:

+ Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

+ Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập Liên hiệp Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải giao giấy biên nhận hồ sơ cho Liên hiệp Hợp tác xã.

- Bước 3: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, cơ quan đăng ký đã cấp giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã bàn giao đầy đủ 01 bộ hồ sơ đăng ký cho Liên hiệp Hợp tác xã và lưu giữ 01 bản sao bộ hồ sơ đó tại cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã. Khi bàn giao hồ sơ cho Liên hiệp Hợp tác xã, phải có giấy biên nhận có chữ ký của người giao, người nhận hồ sơ, toàn bộ hồ sơ được niêm phong và được giao cho người nhận.

Trong trường hợp không bàn giao bộ hồ sơ đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã cho Liên hiệp Hợp tác xã thì cơ quan đăng ký phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

- Bước 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã phải tiến hành đăng ký thay đổi nơi đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã tại cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã mới.

Cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã mới thực hiện việc thay đổi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho Liên hiệp Hợp tác xã. Trường hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký cho Liên hiệp Hợp tác xã thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho Liên hiệp Hợp tác xã biết.

- Bước 5: Liên hiệp Hợp tác xã nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã mới, Liên hiệp Hợp tác xã phải nộp bản gốc giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã đã được cấp trước đó.

2) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3) Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã;

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã;

- Bộ hồ sơ đã được cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã cũ bàn giao (khi Liên hiệp Hợp tác xã tiến hành đăng ký tại cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã mới).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.

4) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ.

5) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

6) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã.

8) Lệ phí: Không

9) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký Liên hiệp Hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-16 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT.

10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/ 2012;

- Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16/6/2010;

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã;

- Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, thành phố trực thuộc trung ương;

- Quyết định số 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình ban hành mức thu phí và lệ phí.

 

- Tải mẫu đơn: