Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Cấp chứng chỉ hành nghề đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngoài

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Công dân đi thực hiện thủ tục hành chính cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định;

Bước 2:

a) Công dân nộp hồ sơ  tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Thời gian: 5 ngày/tuần từ thứ 2 đến thứ 6

- Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến đến 16 giờ 30

- Địa chỉ: 

b) Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và gửi cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề Phiếu tiếp nhận hồ sơ;

c) Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh hồ ;

Bước 3: Trong thời gian 35 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế tổ chức thẩm định hồ sơ và lập biên bản.

Bước 4: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày lập biên bản, Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề. Trưng hợp không cấp có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Bước 5: Công dân nhận kết quả theo phiếu tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

2. Cách thức thực hiện: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất .

3.Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đ nghị cấp chứng chỉ hành nghề;

- Bản sao có chứng thực văn bằng chuyên môn;

- Giấy xác nhận quá trình thực hành;

          - Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo hoặc giấy chứng nhận sử dụng thành thạo ngôn ngữ khác hoặc giấy chứng nhận đ trình đ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh;

- Bản sao có chứng thực giấy phép lao động;

- Giấy khám sức khỏe;

- Hai ảnh 4x6 được chụp lên trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp đơn;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 48 ngày làm việc , kể từ ngày nhận đ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Y tế.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

8. Phí, lệ phí:

a) Phí thẩm định: 360.000đ/lần thẩm định.

b) Lệ phí: 190.000đ/chứng chỉ.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đ nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;

- Giấy khám sức khỏe;

- Giấy xác nhận quá trình thực hành;

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009;

- Nghị định số 87/2011/NĐ-CP, ngày 27/9/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 41/2011/TT-BYT, ngày 14/11/011 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

- Thông tư số 03/2013/TT-BTC ngày 08/01/2013 của Bộ Tài chính quy định phí thẩm định kinh doanh thương mại có điều kiện; thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề y, dược; lệ phí cấp giấy phép xuất, nhập khẩu trang thiết bị y tế, dược phẩm; cấp chứng chỉ hành nghề y; cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh;

- Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn về khám sức khỏe;

*Ghi chú: Phần in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung/thay thế

 

 

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu