Xác nhận nguồn gốc đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu.

7.2. Thủ tục 2: Xác nhận nguồn gốc đối với cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc khai thác từ  rừng tự nhiên, rừng trồng tập trung; cây có nguồn gốc nhập khẩu; cây xử lý tịch thu.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chủ cây cảnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Bước 2: Chủ cây cảnh nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công;

Địa chỉ: số 142-144, phố Lê Lợi – Thành phố Thái Bình;

  Cán bộ tiếp nhận hồ sơ tiến hành kiểm tra thành phần của hồ sơ:

- Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận; viết phiếu hẹn thời gian trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

- Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

Chi cục Kiểm lâm xem xét xác nhận cho chủ cây cảnh trong thời gian theo quy định vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp cần phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ trước khi xác nhận cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho chủ cây cảnh biết và tiến hành xác minh những vấn đề chưa rõ về hồ sơ nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ, số lượng, khối lượng, loài cây; kết thúc xác minh phải lập biên bản xác minh. Thời hạn xác nhận nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ trong trường hợp này tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 4: Chủ cây cảnh nhận kết quả xác nhận tại Trung tâm Hành chính công, nơi nộp hồ sơ.

2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công hoặc qua đường bưu điện.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:  

- Bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ;

- Hoá đơn giá trị gia tăng hoặc hoá đơn bán hàng (nếu có);

- Tài liệu về nguồn gốc lâm sản.

b) Số lượng: 01 (một) bộ

4. Thời hạn giải quyết:

- Không quá 03 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp không phải xác minh);

- Không quá 05 ngày làm việc sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trường hợp phải xác minh về nguồn gốc cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ).

5. Đối tượng thực hiện TTHC:

- Tổ chức;

- Cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm

          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:  Chi cục Kiểm lâm

          - Cơ quan phối hợp: Không

7. Kết quả thực hiện TTHC 

- Kết quả:  Xác nhận trên bảng kê lâm sản.                            

- Thời hạn hiệu lực của kết quả: Không quy định.

8. Phí, lệ phí: Không.       

9. Tên mẫu đơn, tờ khai:

Mẫu bảng kê cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ (theo Mẫu ban hành tại Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg):

10. Điều kiện thực hiện TTHC: Không.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC

Quyết định số 39/2012/QĐ-TTg ngày 5/10/2012 ban hành quy chế quản lý cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu