Cấp giấy phép di chuyển gấu

7.5. Thủ tục 5: Cấp giấy phép di chuyển gấu

          1. Trình tự thực hiện

          Bước 1:  Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.

          Bước 2:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ về Trung tâm Hành chính công

          Địa chỉ: số 142-144, đường Lê Lợi, thành phố Thái Bình

       Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

       - Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

          - Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện bổ sung.

          Bước 3: Thẩm định hồ sơ:

- Ngay khi nhận được hồ sơ, trong thời gian 03 (ba) ngày, Chi cục Kiểm lâm kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ. 

            - Trường hợp hồ sơ đầy đủ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển gấu phải hoàn thành biên bản xác nhận số gấu vận chuyển và ra văn bản cho phép vận chuyển gấu trong phạm vi nội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất hoặc cấp giấy phép vận chuyển ra địa bàn ngoài bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất; trường hợp không giải quyết cho phép vận chuyển phải có văn bản trả lời người đề nghị về lý do không giải quyết

            Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Trung tâm Hành chính công, nơi nhận hồ sơ.

          2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Trung tâm Hành chính công

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

          a) Thành phần hồ sơ:

-  Đơn đề nghị di chuyển gấu ;

- Hồ sơ về nguồn gốc hợp pháp của gấu hoặc hồ sơ về gấu đã đăng ký quản lý và gắn chíp điện tử;

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký trại nuôi của nơi đến. Trường hợp vận chuyển gấu ra địa bàn ngoài bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất thì còn phải có văn bản đồng ý của Chi cục Kiểm lâm hoặc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với những bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất không có Chi cục Kiểm lâm nơi chuyển gấu tới

          b) Số lượng: 01 (một) bộ.

          4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ

          5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân

          6. Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính:

          - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm

          - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện Thủ tục hành chính:  Chi cục Kiểm lâm

          - Cơ quan phối hợp: Không

          7. Kết quả thực hiện Thủ tục hành chính: Giấy phép di chuyển gấu

          8. Phí, lệ phí: Không

          9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị di chuyển gấu

10. Điều kiện thực hiện Thủ tục hành chính:

- Chỉ được phép vận chuyển các cá thể gấu có nguồn gốc hợp pháp, gấu đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chíp điện tử;

- Đối với các cá thể gấu đã được lập hồ sơ và gắn chíp điện tử thì trước khi vận chuyển phải được Chi cục Kiểm lâm kiểm tra chíp điện tử để xác định mã số chíp tại nơi đi;

- Nơi tiếp nhận gấu là các trại nuôi đã được cấp giấy chứng nhận trại nuôi hoặc các cơ sở cứu hộ theo quy định hiện hành của Nhà nước;

- Đảm bảo các điều kiện về an toàn và sức khỏe của gấu trong quá trình vận chuyển;

11. Căn cứ pháp lý của Thủ tục hành chính:

          - Quyết định số 95/2008/QĐ-BNN ngày 29/9/2008 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc ban hành quy chế quản lý gấu nuôi.

- Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 về việc Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.

- Tải mẫu đơn: