Cấp lại tờ rời do mất, hỏng (có dữ liệu hiện đang quản lý tại cơ quan BHXH bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình)

Tên thủ tục hành chính

Cấp lại tờ rời do mất, hỏng (có dữ liệu hiện đang quản lý tại cơ quan BHXH bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình)

Trình tự thực hiện

1. Bước 1:

  - Người đang làm việc (đang tham gia BHXH bắt buộc thuộc các đơn vị bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất quản lý): nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

  - Người bảo lưu thời gian đóng BHXH.

  2. Bước 2: Tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất:

  - Nhận hồ sơ, kiểm đếm thành phần và số lượng hồ sơ, nếu đúng, đủ thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ lý do và trả lại người tham gia.

-  Trả hồ sơ cho người lao động theo thời hạn ghi trên giấy hẹn.

 

Cách thức thực hiện

Nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại  Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

 

Thành phần hồ sơ

1. Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công cấp bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

  Cấp lại tờ rời do mất, hỏng bao gồm các trường hợp: cấp lại toàn bộ tờ rời; một tờ rời; tờ rời hằng năm

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS).

- Tờ rời (trường hợp tờ rời hỏng).

Số lượng hồ sơ

01 bộ

Thời hạn giải quyết

Cấp lại tờ rời BHXH do mất, hỏng: không quá 02 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện

Cá nhân

Cơ quan thực hiện

 

- BHXH bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất

 

Kết quả thực hiện

Tờ rời

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS);

 

Yêu cầu, điều kiện

Không

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 28/11/2008.

- Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014.

- Nghị  định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT;

-Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT;

- Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 3/2/2010 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cấp lại và đổi thẻ BHYT.

- Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 09/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Quyết định số 39/QĐ-BHXH ngày 09/01/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Tải mẫu đơn: