Cho phép mở phân hiệu trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

Cho phép mở phân hiệu trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài

a. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Cá nhân, tổ chức chuẩn bị hồ sơ hợp lệ; Cá nhân tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hộitại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

- Bước 2: Cán bộ, công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đối chiếu với các quy định của chính sách hiện hành:

   + Nếu đủ điều kiện thì cán bộ, công chức viết Phiếu tiếp nhận và trả kết quả.

   + Nếu chưa đủ điều kiện thì cán bộ, công chức hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện, bổ sung hồ sơ theo quy định.

- Bước 3: Sở Lao động - Thương binh và Xã hộigửi hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp tới các cơ quan, đơn vị liên quan nơi trường đặt trụ sở chính và mở phân hiệu để xin ý kiến và thẩm tra hồ sơ đề nghị cho phép mở phân hiệu. Đối với hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Lao động Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời cho cá nhân, tổ chức để biết sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

- Bước 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất ra quyết định cho phép mở phân hiệu trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình)

c. Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gắn với việc mở phân hiệu của trường trung cấp.

- Bản sao có chứng thực giấy tờ kiểm định chất lượng hoặc giấy tờ công nhận chất lượng của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc của nước ngoài.

- Đề án chi tiết đề nghị mở phân hiệu, trong đó xác định rõ:

  + Tên gọi của phân hiệu; mục tiêu, nhiệm vụ; dự kiến cơ cấu bộ máy tổ chức, quản lý, điều hành và các hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại phân hiệu;

  + Dự kiến cụ thể kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô đào tạo của phân hiệu trong từng giai đoạn, trong đó làm rõ khả năng đáp ứng các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị; chương trình đào tạo nghề nghiệp; đội ngũ nhà giáo phù hợp với quy định pháp luật.

- Văn bản chấp thuận giao đất hoặc cho thuê đất của Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất (Trong đó xác định rõ địa chỉ, diện tích, mốc giới của khu đất) và thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn có phù hợp với quy định pháp luật và các giấy tờ pháp lý liên quan.

- Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết cơ sở vật chất của phân hiệu đối với trường hợp phải xây dựng cơ sở vật chất.

- Giấy tờ chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị Định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính Phủ.

d) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

e. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ.

f. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

g. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động Thương binh và Xã hội;

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

h. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép mở phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài .

i. Lệ phí: Không.

k.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

l. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Điều kiện cho phép mở phân hiệu

- Có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gắn với việc mở phân hiệu của trường trung cấp.

- Đã được cơ quan, tổ chức kiểm định chất lượng hoặc cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam hoặc của nước ngoài công nhận về chất lượng.

- Có Đề án mở phân hiệu theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 18 Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ

- Có đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư mở phân hiệu theo mức quy định tại Khoản 1 Điều 16 Nghị định 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính Phủ.

m. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27/11/2014.

- Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Quyết định số 505/QĐ-LĐTBXH ngày 05/4/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu