Thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết

thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết.

a. Trình tự thực hiện :

Bước 1: Phòng Lao động Thương binh và Xã hộihuyện, thành phố lập danh sách kèm theo hồ sơ hợp lệ, nộp tại các giấy tờ hợp lệ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bước 2 : Sở Lao động Thương binh và Xã hội bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình tiếp nhận danh sách và hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu giữa hồ sơ đề nghị và chế độ chính sách hiện hành:

- Nếu đủ điều kiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra Quyết định trợ cấp một lần.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi Phòng Lao động Thương binh và Xã hộikèm theo hồ sơ của đối tượng

Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo phiếu hẹn.

b. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (Tầng 1, Nhà Triển lãm Thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, Khu vực Quảng trường 14/10, đường Lý Thường Kiệt, thành phố Thái Bình, bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình).

c. Thành phần, số lượng hồ sơ :

 Thành phần :

- Danh sách kèm theo các giấy tờ của đối tượng.

- Bản khai (theo mẫu 3).

- Biên bản ủy quyền.

- Bản sao giấy chứng tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý xác định người có công đã chết.

- Bản sao một trong những giấy sau: Huân chương kháng chiến, Huy chương kháng chiến, Huân chương Chiến thắng, Huy chương chiến thắng, giấy chứng nhận khen thưởng. Giấy chứng nhận kỷ niệm chương “Tổ quốc Ghi công”, Bằng “Có công với nước”, Quyết định khen thưởng.

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d. Thời hạn giải quyết :

- 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Phòng Lao động- TBXH cấp huyện chuyển lên Sở Lao động – Thương bịnh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra và ra quyết định trợ cấp một lần.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội cấp huyện

f. Cơ quan thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hộibet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái bình;

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trả trợ cấp một lần

h. Lệ phí: Không.

i. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai cá nhân (theo Mẫu 3)

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2012.

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT - BLĐTBXH ngày 25/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

- Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/7/2014 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

- Quyết định số 1734/QĐ-LĐTBXH ngày 25/11/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội

- Tải mẫu đơn: