Trợ cấp một lần và hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo về tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm - pu - chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

Trợ cấp một lần và hàng tháng đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo về tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm - pu - chia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc

1. Trình tự thực hiện :

Bước 1:  Phòng Lao động – TBXH cấp huyện lập danh sách  và chuyển toàn bộ hồ sơ hợp lệ về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất.

Bước 2: Sở Lao động –Thương binh và Xã hội kiểm tra tiếp nhận hồ sơ đề nghị, thẩm định, kiểm tra đối chiếu với chế độ chính sách hiện hành:

Nếu đủ điều kiện: Ra quyết định trợ cấp một lần hoặc hàng tháng.

- Nếu không đủ điều kiện có văn bản trả lời gửi Phòng Lao động – TBXH cấp huyện.

- Căn cứ quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định, hướng dẫn thực hiện chi trả chế độ trợ cấp và thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, chế độ mai táng phí cho các đối tượng.

Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả theo phiếu hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất (địa chỉ: Tầng 1, Nhà triển lãm thông tin bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình).

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a, Thành phần :

- Bản khai cá nhân của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần), mẫu 1B hoặc 1C, bản chính;

- Giấy chứng tử hoặc giấy báo tử tử sĩ đối với đối tượng từ trần (bản chính hoặc bản sao);

Giấy tờ gốc hoặc được coi như là giấy tờ gốc:

- Quyết định thôi việc, quyết định của cơ quan có thẩm quyền cử đi lao động hợp tác quốc tế.

- Lý lịch cán bộ công chức, viên chức; lý lịch lao động nước ngoài; lý lịch đảng viên; sổ bảo hiểm xã hội (nếu có);

Các giấy tờ trên bao gồm bản chính hoặc bản sao của cấp có thẩm quyền.

- Giấy xác nhận quá trình công tác của cơ quan, đơn vị cũ trước khi đối tượng chuyển ngành, thôi việc (mẫu 7, bản chính) do thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý đối tượng trước khi thôi việc, thôi công tác hoặc cử đi lao động hợp tác quốc tế, chuyển ngành hoặc chuyển sang công nhân viên quốc phòng rồi thôi viêc. Trường hợp cơ quan, đơn vị cũ đã sáp nhập hoặc giải thể thì do cơ quan, đơn vị mới được thành lập sau sáp nhập hoặc cấp trên trực tiếp của cơ quan, đơn vị đã giải thể xác nhận.

Giấy tờ liên quan, gồm:

+ Quyết định tuyển dụng, nâng lương, điều động, bổ nhiệm, giao nhiệm vụ;

+ Giấy chứng nhận tham gia thanh niên xung phong;

+ Hồ sơ hưởng BHXH một lần; hồ sơ hưởng chính sách người có công

+ Các giấy tờ khác liên quan ( nếu có).

- Biên bản xét duyệt của Hội đồng chính sách cấp xã (Mẫu 2)

- Công văn đề nghị (Mẫu 3A); Danh sách (Mẫu 3C).

b, Số lượng hồ sơ : 02 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Lao động – TBXH cấp huyện.

6. Cơ quan thực hiện:

Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - TBXH.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định trợ cấp 01 lần hoặc hàng tháng

8. Lệ phí: Không

9. Tên mẫu đơn, tờ khai: Bản khai cá nhân của đối tượng hoặc thân nhân đối tượng (đối với đối tượng đã từ trần), mẫu 1B hoặc 1C.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

* Điều kiện về đối tượng:

- Cán bộ, công nhân viên chức, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước ngày 01/01/1995.

- Chuyên gia các ngành trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đã thôi việc trước ngày 01/01/1995.

- Cán bộ cấp xã trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc.

- Công an cấp xã do chính quyền cấp xã tổ chức và quản lý trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc đã thôi việc hoặc nghỉ việc về gia đình.

- Thanh niên xung phong tập trung sau ngày 30/4/1975 trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhệm vụ quốc tế đã thôi việc hoặc nghỉ việc về gia đình.

Các đối tượng trên không thuộc diện hưởng chế độ hưu trí, mất sức lao động hàng tháng.

Không áp dụng đối với đối tượng:

- Đào ngũ, đầu hàng, phản bội, chiêu hồi.

- Vi phạm pháp luật đang chấp hành án tù giam, tù chung thân hoặc đã bị kết án về một trong các tội về xâm phạm an ninh quốc gia mà chưa được xóa án tích, bị tước danh hiệu, bị buộc thôi việc.

- Xuất cảnh trái phép, định cư bất hợp pháp ở nước ngoài, hoặc bị tòa án tuyên bố mất tích.

- Đối tượng đã từ trần nhưng không còn vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, người nuôi dưỡng hợp pháp.

* Điều kiện về thời gian và địa bàn:

Tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế được quy định như sau:

- Ở Biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 đến ngày 07/01/1979.

- Ở biên giới phía Bắc từ tháng 02/1979 đến 31/12/1988.

- Truy quyét Ful rô ở Tây Nguyên từ tháng 5/1975 đến tháng 12/1992.

- Làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5/1975 đến 31/12/1988.

- Làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia từ tháng 01/1979 đến ngày 31/8/1989.

* Yêu cầu về cách tính thời gian hưởng chế độ.

- Thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế dưới 15 năm thì hưởng trợ cấp 01 lần.

- Thời gian trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế từ 15 năm trở lên thì hưởng trợ cấp hàng tháng.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ Về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

- Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của liên Bộ Quốc phòng – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

 

- Tải mẫu đơn:
  sld.doc