Thẩm định công nghệ của dự án đầu tư

Thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ của cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư.

Cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư gửi hồ sơ đề nghị thẩm định công nghệ dự án đầu tư theo quy định đến Sở Khoa học và Công nghệ bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

Bước 2: Thẩm định hồ sơ.

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ và trả văn bản thẩm định công nghệ dự án đầu tư cho cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

- Văn bản đề nghị của Cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư.

- Hồ sơ dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Trong hồ sơ dự án đầu tư, tại nội dung về khoa học và công nghệ cần nêu rõ: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ, phân tích và lựa chọn phương án công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính (danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ; đặc tính, tính năng kỹ thuật, công suất, mới hay đã qua sử dụng).

- Báo cáo kết quả nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng dự án đầu tư (nếu có).

- Biên bản đánh giá nghiệm thu kết quả nghiên cứu (nếu có).

- Đánh giá tác động của công nghệ đến hiệu quả kinh tế - xã hội.

- Đánh giá sơ bộ tác động của công nghệ đến môi trường.

- Dự thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có nội dung góp vốn bằng công nghệ).

- Danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng nhập khẩu (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

            4. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 15 ngày làm việc (đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư) hoặc 10 ngày làm việc (đối với dự án đầu tư thuộc diện cấp giấy chứng nhận đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thẩm định đầy đủ và hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Cơ quan chủ trì thẩm định dự án đầu tư.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ.

            7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản kết quả thẩm định công nghệ của dự án đầu tư theo mẫu 4 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

8. Lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai : Không.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Theo quy định tại khoản 2, Điều 3, Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN: Dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền của địa phương hoặc dự án thuộc diện cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của địa phương mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

- Thông tư số 03/2016/TT-BKHCN ngày 30 tháng 3 năm 2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

- Tải mẫu đơn:
  Không có mẫu