Cấp mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Cấp mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Nhà sản xuất nộp hồ sơ tại trực tiếp tại Trung tâm Hành chính Công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

- Bước 2: Cán bộ nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ bằng phiếu hướng dẫn).

- Bước 3: Nhà sản xuất nhận mã MID tại Trung tâm Hành chính Công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình .

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công thương tại Trung tâm Hành chính công bet365 có những phương thức nạp tiền nào_cá cược bóng đá việt nam_link vào bet365 mới nhất Thái Bình.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

   a) Thành phần hồ sơ:  

- Đơn đăng ký mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ (quy định tại Phụ lục 2);

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư, hoặc giấy phép kinh doanh: 01 bản sao.

- Đăng ký mã số thuế : 01 bản sao.

- Biên bản kiểm tra năng lực sản xuất hàng dệt may (mẫu tại Phụ lục số 3) do Sở Công thương địa phương chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và đầu tư lập.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: Không quá 03 giờ làm việc kể từ khi Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà sản xuất xuất khẩu hàng may mặc sang Hoa kỳ lần đầu.

          6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực Thái Bình trực thuộc Bộ Công thương và do Bộ Công thương uỷ quyền tại Sở Công thương Thái Bình.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo Mã số nhà sản xuất.

8. Phí, lệ phí: Không.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (kèm theo):

- Đăng ký mã số nhà sản xuất (MID) hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ (như Phụ lục số 2-Thông tư số 16/ 2010/TT-BCT ngày 20/4/2010 của Bộ Công thương).

- Biên bản kiểm tra năng lực sản xuất hàng dệt may (Phụ lục số 3- Thông tư số 16/ 2010/TT-BCT ngày 20/4/2010của Bộ Công thương).

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Thông tư số 16/2010/TT-BCT ngày 20/4/2010 của Bộ Công thương về việc cấp mã số nhà sản xuất hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

- Tải mẫu đơn: